Interviu in Ghidul Primariilor: 53 de Ghiduri de arhitectură

Vreme de mai mulți ani, Ordinul Arhitecților din România (OAR), prin grupul de lucru OAR Rural, a definitivat până în prezent  53 de Ghiduri de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Ghidurile oferă gratuit un set de reguli uşor de aplicat, cu exemple clare (,,Așa DA / Așa NU”), care să faciliteze alegerea modelelor adecvate de către cei care vor să construiască sau să renoveze în mediul rural, în funcție de arhitectura tradițională a fiecărei regiuni.
Obiectivul esenţial al acestei serii de ghiduri este păstrarea spiritului aşezărilor rurale din România şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural, concomitent cu conservarea tradiţiilor şi a peisajului cultural existent. Ghidurile de arhitectură se adresează locuitorilor satelor, administrației locale, investitorilor publici și privați, consultanților specializați în accesarea fondurilor europene și proiectanților.